Certificering

Vanaf 1 juli 2014 zijn de eisen van de CE-markering die zijn vastgelegd in de NEN-EN 1090 van toepassing op alle onderdelen van dragende staalconstructies.

De NEN-EN 1090 kent vier uitvoeringsklassen:
EXC1 t/m EXC4, waarbij EXC1 geldt voor niet belaste staalconstructies oplopend naar EXC4 voor zwaar belaste staalconstructies waarbij volledig traceerbaarheid van materiaal en arbeid erg belangrijk is.

Kamp Staalconstructies is NEN-EN 1090 gecertificeerd t/m EXC. 2.